Grūtības pakāpe:
00:05:00
1. Piederības un teikuma priekšmeta vietniekvārdi, savienošana - Possessive and Subject pronouns 4 p.
2. Piederības vietniekvārdi - Possessive pronouns 2 p.
3. Piederības vietniekvārdi teikumos, izvēles uzdevums - Possessive pronouns 3 p.
4. Teikuma priekšmeta un piederības vietniekvārdi - Subject and Possessive pronouns 4 p.
5. Piederības vietniekvārdi teikumos, aizpildīšanas uzdevums - Possessive pronouns in the sentences 3 p.
6. Piederības vietniekvārdi tekstā, izvēles uzdevums - Possessive pronoun in the text 3 p.
7. Piederības vietniekvārdi teikumos, aizpildīšanas uzdevums - Possessive pronouns 4 p.