Grūtības pakāpe:
00:10:00
1. Vietniekvārdu tulkojums - Pronouns, translating 2 p.
2. Vietniekvārdu izruna - Pronouns, pronunciation 2 p.
3. Vietniekvārdi teikumos, izvēles uzdevums no 2 - Subject, Object and Possessive pronouns 3 p.
4. Klausīšanās, izvēle, vietniekvārdi - Listening, Subject, Object and Possessive pronouns 4 p.
5. Personu un piederības vietniekvārdi, tabula - Subject, Object and Possessive pronouns 3 p.
6. Diktāts, personu un piederības vietniekvārdi - Dictation, Subject, Object and Possessive pronouns 3 p.
7. Vietniekvārdi teikumos - Subject, Object and Possessive pronouns in the sentences. 3 p.
8. Vietniekvārdi tekstā, izvēles uzdevums - Pronouns in the text 4 p.