Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
 
px_bus stop.jpg
Svarīgi!
Remember the using of definite and indefinite article.
take a bus — iekāpt jebkurā autobusā un braukt ar to
take the bus — iekāpt konkrētā autobusā un braukt ar to
take a bus — [ˈteɪk.əˈbʌs] — braukt ar autobusu (paņemt)
go by bus — [ˈɡəʊ.baɪˈbʌs] — braukt / doties ar autobusu
travel by bus — [ˈtræv.əl.baɪˈbʌs] — ceļot ar autobusu
catch the bus — [ˈkætʃ.ðəˈbʌs] — paspēt uz autobusu
miss the bus — [ˈmɪs.ðəˈbʌs] — nokavēt autobusu
ride — [raɪd] — braukt, jāt
to sit on something such as a bicycle, motorbike, or horse and travel along on it controlling its movements
drive — [draɪv] — braukt
to move or travel on land in a motor vehicle, especially as the person controlling the vehicle's movement.
Piemērs:
I ride my moped to work every weekday. — Es braucu ar savu mopēdu uz darbu katru dienu.
"Are you going by train?" "No, I'm driving." — "Vai tu brauc ar vilcienu?" "Nē, es braucu ar mašīnu."