Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
pix_boat2.jpg
boat — [bəʊt] — laiva
pix_ferry.jpg
ferry — [ˈfer.i] — prāmis
pix_freighter2.jpg
freighter — [ˈfreɪ.tər] — kravas kuģis
pix_raft1.jpg
raft — [rɑːft] — plosts
pix_sailboat.jpg
sailing boat — [ˈseɪ.lɪŋ ˌbəʊt] — burinieks, buru laiva
pix_ship.jpg
ship — [ʃɪp] — kuģis
pix_submarine.jpg
submarine — [ˌsʌb.məˈriːn] — zemūdene
pix_yacht.jpg
yacht — [jɒt] — jahta
Piemērs:
We lashed together anything that would float to make a raft. — Mēs sasējām kopā visu, kas vien varēja peldēt, lai izveidotu plostu.
We spent two months aboard ship. — Uz kuģa mēs pavadījām divus mēnešus.