Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
 
pix_landing.jpg
aboard — [əˈbɔːd] — uz klāja, salonā (runājot par sabiedrisko transportu)
on the board — [.ɒn.ðəˈbɔːd] — uz klāja
take off — [ˈteɪk.ɒf] — pacelties
land — [lænd] — nolaisties
get on a bus — [ˈɡet.ɒn .əˈbʌs] — iekāpt autobusā (vai citā sabiedriskajā transportā)
get onto the bus — [ˈɡetˈɒn.tu.ðəˈbʌs] — iekāpt autobusā (vai citā sabiedriskajā transportā)
get in the car — [ɡetˈɪn.ðəˈkɑːr] — iekāpt mašīnā (vai taksī)
get into a car — [ɡetˈɪn.tu.əˈkɑːr] — iekāpt mašīnā (vai taksī)
get off the bus — [ˈɡet.ɒf.ðəˈbʌs] — izkāpt no autobusa (vai no cita sabiedriskā transporta)
get out of the car — [.ɡetˈaʊt.ɒf.ðəˈkɑːr] ] — izkāpt no mašīnas (vai takša)
Piemērs:
The plain took off and flew to the south. — Lidmašīna pacēlās un aizlidoja uz dienvidiem.
We got into our cars and started the trip to Las Vegas. — Mēs iekāpām savās mašīnās un uzsākām ceļojumu uz Lasvegasu.