Watch the video. Then read, listen and learn or repeat some words and expressions.
(Noskaties video! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
check-in desk — [ˈtʃek.ɪn ˌdesk] — reģistratūra
pix_ticket.jpg
ticket — [ˈtɪk.ɪt] — biļete
passpor2.jpg
passport — [ˈpɑːs.pɔːt] — pase
hand luggage — [ˈhænd ˌlʌɡ.ɪdʒ] — rokas bagāža
carry-on luggage — [ˈkær.i.ɒnˈlʌɡ.ɪdʒ] — rokas bagāža (mostly US)
check-in luggage — [ˈtʃek.ɪnˈlʌɡ.ɪdʒ] — reģistrējamābagāža (nodošanai)
scale-154924_960_720.png
scales — [skeɪlz ] — svari
window seat — [ˈwɪn.dəʊ ˌsiːt] — sēdvieta pie loga
aisle seat — [ˈaɪlˌsiːt] — sēdvieta pie ejas
boarding pass — [ˈbɔː.dɪŋ ˌpɑːs] — iekāpšanas karte
boarding card— [ˈbɔː.dɪŋ ˌkɑːd] — iekāpšanas karte
Piemērs:
Passengers can take their carry-on luggage with them on the board. — Pasažieri drīkst paņemt rokas bagāžu salonā.
'Would you like a window seat or an aisle seat?'. — "Vai jūs vēlētos sēdvietu pie loga vai pie ejas?"
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=6U0JlxohpCA