4.
martā
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Watch the video. Then read, listen and learn or repeat some words and expressions.
(Noskaties video! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
on the board — [.ɒn.ðəˈbɔːd] — salonā
flight attendant — [ˈflaɪt əˌten.dənt] — stjuarts, stjuarte
steward — [ˈstjuː.əd] — stjuarts
stewardess — [ˈstjuːədes] — stjuarte
fasten — [ˈfɑː.sən] — piesprādzēties
seat belt — [ˈsiːt ˌbelt] — drošības josta
in-flight meal — [ˈɪn.flaɪtˌmɪəl] — maltīte lidojuma laikā
Piemērs:
Make sure your seat belt is securely fastened. — Pārliecinies, ka drošībasjosta ir stingri piesprādzēta.
The airline company to New York offered two in-flight meals included into price. — Aviosabiedrība lidojuma laikā uz Ņujorku piedāvāja divas maltītes, kuras bija iekļautas cenā.
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=jzrW2e9Ozc8