Watch the video. Then read, listen and learn or repeat some words and expressions.
(Noskaties video! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
on the board — [.ɒn.ðəˈbɔːd] — salonā
flight attendant — [ˈflaɪt əˌten.dənt] — stjuarts, stjuarte
steward — [ˈstjuː.əd] — stjuarts
stewardess — [ˈstjuːədes] — stjuarte
fasten — [ˈfɑː.sən] — piesprādzēties
seat belt — [ˈsiːt ˌbelt] — drošības josta
in-flight meal — [ˈɪn.flaɪtˌmɪəl] — maltīte lidojuma laikā
Piemērs:
Make sure your seat belt is securely fastened. — Pārliecinies, ka drošībasjosta ir stingri piesprādzēta.
The airline company to New York offered two in-flight meals included into price. — Aviosabiedrība lidojuma laikā uz Ņujorku piedāvāja divas maltītes, kuras bija iekļautas cenā.
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=jzrW2e9Ozc8