Watch the next part of the first video. Then read, listen and learn or repeat some words and expressions.
(Noskaties pirmā video turpinājumu! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
take off — [ˈteɪk.ɒf] — pacelties (gaisā, par lidmašīnu, putnu)
terminal — [ˈtɜː.mɪ.nəl] — termināls
land — [lænd] — nolaisties
baggage claim — [ˈbæɡ.ɪdʒ kleɪm] — bagāžas saņemšana
baggage reclaim — [ˈbæɡ.ɪdʒ rɪˈkleɪm] — bagāžas saņemšana
collect — [kəˈlekt] — savākt, paņemt
trolley — [ˈtrɒl.i] — ratiņi
Piemērs:
Terminal 3 is used mostly for domestic flights. — Trešais termināls galvenokārt tiek izmantots iekšzemes lidojumiem.
After flight, I collected my suitcase from the baggage reclaim. — Pēc lidojuma es savācu savu koferi no bagāžas izsniegšanas.
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=WhKJnT0JAQY&list=RDCMUCneJ64DqPjL7kWW5V0WUyhg&index=3