Watch the video. Then read, listen and learn or repeat some words and expressions.
(Noskaties video! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
immigration — [ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən] — imigrācija
customs — [ˈkʌs.təmz] — muita
passport control — [ˌpɑːs.pɔːt kənˈtrəʊl] — pasu kontrole
visa2.png
visa — [ˈviː.zə] — vīza
purpose — [ˈpɜː.pəs] — iemesls
declare — [dɪˈkleər] — deklarēt
Piemērs:
There are strict limits on immigration (into the country). — Ir ļoti stingri noteikumi imigrācijai (iebraukšanai valstī).
When we got to the airport, there was a long wait at passport control. — Kad mēs nokļuvām līdz lidostai, pie pases kontroles bija gara rinda.
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=JxgFPHiMKs8