Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
 
pix_timetable.jpg
timetable — [ˈtaɪmˌteɪ.bəl] — saraksts
cancelled — [ˈkæn.səld] — atcelts
delayed — [dɪˈleɪd] — atlikts
departure — [dɪˈpɑː.tʃər] — izbraukšana, izlidošana
flight closed — [.flaɪtˈkləʊzd] — lidojums slēgts
last call — [ˈlɑːstˌkɔːl] — pēdējais aicinājums
boarding — [ˈbɔː.dɪŋ] — iekāpšana
arrival — [əˈraɪ.vəl] — ielidošana, ierašanās
Piemērs:
Officials said that the reason for the large number of delayed flights was the bad weather conditions. — Oficiālās amatpersonas paziņoja, ka vairāku lidojumu laiku atlikšanas iemesls ir sliktie laika apstākļi.
We regret the late arrival of Flight 237. — Mēs atvainojamies, ka reiss 237 ielidos ar novēlošanos.