Watch the first part of the video. Then read, listen and learn or repeat some words and expressions.
(Noskaties video stundas sākumu! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
airport — [ˈeə.pɔːt] — lidosta
check-in — [ˈtʃek.ɪn] — reģistrācija
check in — [ˈtʃek.ɪn] — reģistrēties
flight — [flaɪt] — lidojums
luggage — [ˈlʌɡ.ɪdʒ] — bagāža
security check — [sɪˈkjʊə.rə.ti tʃek] — drošības pārbaude
security checkpoint — [sɪˈkjʊə.rə.tiˈtʃek.pɔɪnt] — drošības pārbaudes vieta
gate — [ɡeɪt] — vārti
passenger — [ˈpæs.ən.dʒər] — pasažieris
Piemērs:
Passengers for Madrid should proceed to gate 26 for boarding. — Pasažieriem uz Madridi jādodas uz vārtiem Nr.26, lai kāptu lidmašīnā.