Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
pilot.jpg
pilot — [ˈpaɪ.lət] — pilots
 
policeman.jpg
police officer — [pəˈliːs ˌɒf.ɪ.sər] — policijas virsnieks (attiecas gan uz vīrieti, gan uz sievieti)
policeman — [pəˈliːs.mən] — policists
policewoman.jpg
policewoman — [pəˈliːsˌwʊm.ən] — policiste
politician.jpg
politician — [ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən] — politiķis, politiķe
postman.jpg
postman — [ˈpəʊst.mən] — pastnieks, pastniece
it programmer.jpg
programmer — [ˈprəʊ.ɡræm.ər] — programmētājs, programmētāja
software engineer — [ˈsɒft.weər ˌen.dʒɪˈnɪər] — programmatūras inženieris (nedaudz vairāk prasmes un iemaņas kā programmētājam)
Piemērs:
She believed her job as a politician was to represent the views of her party and the people who voted for her. — Viņa ticēja, ka viņa kā politiķe pārstāvēs savas partijas uzskatus un vēlētājus, kuri par viņu balsoja.
I've just seen the postman emptying the letterbox. — Es tikko redzēju pastnieku, kurš iztukšoja pastkasti.