Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
lawyer.jpeg
lawyer — [ˈlɔɪ.ər] — jurists, juriste, advokāts, advokāte
manager.jpg
manager — [ˈmæn.ɪ.dʒər] — menedžeris, menedžere
mechanic.jpg
mechanic — [məˈkæn.ɪk] — mehāniķis
model.jpg
model — [ˈmɒd.əl] — modele
musician.jpg
musician — [mjuːˈzɪʃ.ən] — mūziķis, mūziķe, muzikants, muzikante
nurse.jpg
nurse — [nɜːs] — medmāsiņa, medmāsa
photographer.jpg
photographer — [fəˈtɒɡ.rə.fər] — fotogrāfs, fotogrāfe
Piemērs:
She moved to London in the hope of finding work as a model, but failed. — Viņa devās uz Londonu, lai atrastu darbu kā modele, bet viņai neizdevās to atrast.
Florence Nightingale was the nurse during the Crimean War and she is the founder of modern nursing. — Florence Naitingeila bija medmāsa Krimas karā un kļuva par mūsdienu medmāsu dienesta pamatlicēju.