Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
farmer.jpg
farmer — [ˈfɑː.mər] — zemnieks, lauksaimnieks, lauksaimniece
fireman.jpg
firefighter — [ˈfaɪəˌfaɪ.tər] — ugunsdzēsējs
fireman — [ˈfaɪə.mən] — ugunsdzēsējs (lieto vairāk sarunvalodā)
fisherman.jpg
fisherman — [ˈfɪʃ.ə.mən] — zvejnieks
gardener.jpg
gardener — [ˈɡɑː.dən.ər] — dārznieks, dārzniece
hairdresser.jpg
hairdresser — [ˈheəˌdres.ər] — frizieris, friziere
journalist.jpg
journalist — [ˈdʒɜː.nə.lɪst] — žurnālists, žurnāliste
Piemērs:
It took the firefighters several hours to extinguish the flames. — Tas aizņēma vairākas stundas, lai ugunsdzēsēji nodzēstu liesmas.
I've got a four o'clock appointment at the hairdresser's. — Man ir pieraksts pie friziera uz pulkstens četriem.