Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
dentist.jpg
dentist — [ˈden.tɪst] — zobārsts, zobārste
designer.jpg
designer — [dɪˈzaɪ.nər] — dizainers, dizainere
doctor.jpg
doctor — [ˈdɒk.tər] — ārsts, ārste
driver.jpg
driver — [ˈdraɪ.vər] — šoferis
economist.jpg
economist — [iˈkɒn.ə.mɪst] — ekonomists, ekonomiste
electrician.jpg
electrician — [ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən] — elektriķis
engineer.jpg
engineer — [ˌen.dʒɪˈnɪər] — inženieris
Piemērs:
The bus driver swerved to avoid hitting the cyclists. — Autobusa šoferis krasi pagrieza stūri, lai izvairītos no riteņbraucēja notriekšanas.
As an economist, he was able to shed some light on the problem. — Kā ekonomists, viņš bija spējīgs nedaudz apgaismot šo problēmu.