Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
psychologist.jpeg
psychologist — [saɪˈkɒl.ə.dʒɪst] — psihologs, psiholoģe
reporter.jpg
reporter — [rɪˈpɔː.tər] — reportieris, reportiere
sailor.jpeg
sailor — [ˈseɪ.lər] — jūrnieks
scientist.jpg
scientist — [ˈsaɪən.tɪst] — zinātnieks, zinātniece
secretary.jpg
secretary — [ˈsek.rə.tər.i] — sekretāre
shop assistant.jpg
shop assistant — [ˈʃɒp əˌsɪs.tənt] — pārdevējs, pārdevēja
singer.jpg
singer — [ˈsɪŋ.ər] — dziedātājs, dziedātāja
Piemērs:
She bluffed the doorman into thinking that she was a reporter. — Viņa maldināja šveicaru, ka ir reportiere.
The shop assistant was rude and unhelpful. — Pārdevējs bija rupjš un nebija izpalīdzīgs.