4.
martā
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Read, listen and learn some new words and repeat the known ones.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus un atkārto zināmos!)
lesson_5.jpg
Each sentence has punctuation mark: comma, full stop, question mark, exclamation mark etc.
 
punctuation marks — [pʌŋk.tjuˈeɪ.ʃən ˌmɑːks] — pieturzīmes
comma — [ˈkɒm.ə] — komats (,)

full stop — [ˌfʊl ˈstɒp] — punkts (.)

question mark — [ˈkwes.tʃən ˌmɑːk] — jautājuma zīme (?)

exclamation mark — [ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk] — izsaukuma zīme (!)
Each sentence starts with the capital letter.
 
capital letters — [ˈkæp.ɪ.təlˈlet.ərz] — lielie sākuma burti