Read, listen and learn some new words and repeat the known ones.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus un atkārto zināmos!)
lesson_5.jpg
Each sentence has punctuation mark: comma, full stop, question mark, exclamation mark etc.
 
punctuation marks — [pʌŋk.tjuˈeɪ.ʃən ˌmɑːks] — pieturzīmes
comma — [ˈkɒm.ə] — komats (,)

full stop — [ˌfʊl ˈstɒp] — punkts (.)

question mark — [ˈkwes.tʃən ˌmɑːk] — jautājuma zīme (?)

exclamation mark — [ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk] — izsaukuma zīme (!)
Each sentence starts with the capital letter.
 
capital letters — [ˈkæp.ɪ.təlˈlet.ərz] — lielie sākuma burti