11.
maijā
Eksāmens ANGĻU VALODĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Read, listen and learn some new words and repeat the known ones.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus un atkārto zināmos!)
school.jpg
sentence — [ˈsen.təns] — teikums
There are four types of sentences: affirmative, negative, questions or interrogative and imperative sentences.

affirmative sentence — [əˈfɜː.mə.tɪvˈsen.təns] — apgalvojuma teikums

negative sentence — [ˈneɡ.ə.tɪvˈsen.təns] — nolieguma teikums

question — [ˈkwes.tʃən] — jautājums

interrogative sentence — [ˌɪn·təˈrɑɡ·ə·t̬ɪv ˈsen·təns] — jautājuma teikums

imperative sentence — [ɪmˈper·ə·t̬ɪv ˈsen·təns] — pavēles teikums
subject — [ˈsʌb.dʒekt] — teikuma priekšmets
object — [ˈɒb.dʒɪkt] — papildinātājs
indirect object — [ˌɪn.dɪˈrektˈɒb.dʒɪkt] — netiešais papildinātājs
direct object — [dɪˈrektˈɒb.dʒɪkt] — tiešais papildinātājs