Read, listen and learn some new words and repeat the known ones.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus un atkārto zināmos!)
school.jpg
sentence — [ˈsen.təns] — teikums
There are four types of sentences: affirmative, negative, questions or interrogative and imperative sentences.

affirmative sentence — [əˈfɜː.mə.tɪvˈsen.təns] — apgalvojuma teikums

negative sentence — [ˈneɡ.ə.tɪvˈsen.təns] — nolieguma teikums

question — [ˈkwes.tʃən] — jautājums

interrogative sentence — [ˌɪn·təˈrɑɡ·ə·t̬ɪv ˈsen·təns] — jautājuma teikums

imperative sentence — [ɪmˈper·ə·t̬ɪv ˈsen·təns] — pavēles teikums
subject — [ˈsʌb.dʒekt] — teikuma priekšmets
object — [ˈɒb.dʒɪkt] — papildinātājs
indirect object — [ˌɪn.dɪˈrektˈɒb.dʒɪkt] — netiešais papildinātājs
direct object — [dɪˈrektˈɒb.dʒɪkt] — tiešais papildinātājs