Read, listen and learn some new phrases.
(Lasi, klausies un iemācies jaunus izteicienus!)
lesson_2.jpg
Complete the chart. — Aizpildi tabulu!
Complete these sentences. — Aizpildi šos teikumus!
Fill the gaps. — Aizpildi tukšās vietas!
Find all adjectives in this sentence. — Atrodi visus īpašības vārdus šajos teikumos!
Highlight the nouns in this text. — Izdali lietvārdus šajā tekstā!