Read, listen and learn some new phrases.
(Lasi, klausies un iemācies jaunus izteicienus!)
lesson_1.jpg
Match nouns with verbs. — Savieno lietvārdus ar darbības vārdiem!
Put the words in correct order. — Sakārto vārdus pareizā secībā!
Underline adverbs in exercise 9. — Pasvītro apstākļa vārdus 9. uzdevumā!
Use the information and write about your partner. — Izmanto informāciju un uzraksti par savu partneri!