Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
facial features_3.jpg
beard — [bɪəd] — bārda
moustache — [məˈstɑːʃ] — ūsas
chin — [tʃɪn] — zods
double chin — [ˈdʌb.əl.tʃɪn] — dubultzods
pointed chin — [ˈpɔɪn.tɪd.tʃɪn] — smails zods
jaw — [dʒɔː] — žoklis
strong jaw — [ˈstrɒŋ.dʒɔː] — spēcīgs žoklis
dimples — [ˈdɪm.pəlz] — bedrītes (vaigu)
freckles — [ˈfrek.əlz] — vasaras raibumi
wrinkles — [ˈrɪŋ.kəlz] — grumbas
laughter lines — [ˈlɑːf.tər.laɪnz] — smieklu krunciņas
Piemērs:
The brothers were in their early teens, and both had reddish hair and freckles. — Brāļi bija tīņu gados, apmēram 12 gadus veci, un abiem bija sarkanīgi mati un vasaras raibumi.
The laughter lines around his eyes show he's a very funny person. — Smieklu krunciņas ap viņa acīm parāda ka viņš ir ļoti jautras dabas cilvēks.