Repeat the words — person's appearance from 'My Friends'.
(Atkārto ārējo izskatu no tēmas "My Friends"!)
 
Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
eyes1.jpg
facial features — [ˈfeɪ.ʃəlˈfiː.tʃərz] — sejas iezīmes
almond-shaped eyes — [ˈɑː.mənd. ʃeɪptˈaɪz] — mandeļveidīgas acis
narrow eyes — [ˈnær.əʊˈaɪz] — šauras acis
arched eyebrows — [ɑːtʃtˈaɪ.braʊz] — izliektas uzacis
bushy eyebrows — [ˈbʊʃ.iˈaɪ.braʊz] — biezas uzacis
forehead — [ˈfɔː.hed] — piere
high forehead — [haɪˈfɔː.hed] — augsta piere
button nose — [ˈbʌt.ən.nəʊz] — uzraukts degungals
pointed nose — [ˈpɔɪn.tɪd.nəʊz] — smails degungals
full lips — [fʊlˈlɪps] — pilnīgas lūpas
bald — [bɔːld] — plikpaurains
ginger hair — [ˈdʒɪn.dʒər.heər] — rudu, rūsgani mati
Piemērs:
He's got short grey hair and a wide forehead with bushy eyebrows. — Viņam ir sirmi mati un plata piere ar biezām uzacīm.
She's got a small button nose and almond-shaped brown eyes. — Viņai ir mazs uzrauts deguntiņš un mandeļveidīgas brūnas acis.