Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Nationalities__.jpg
African — [ˈæf.rɪ.kən] — afrikānis, afrikāniete
American — [əˈmer.ɪ.kən] — amerikānis, amerikāniete
Australian — [ɒsˈtreɪ.li.ən] — austrālietis, austrāliete
Austrian — [ˈɒ.striː.ən] — austrietis, austriete
Brazilian — [brəˈzɪl.jən] — brazīlietis, brazīliete
British — [ˈbrɪt.ɪʃ] — brits, britiete
Canadian — [kəˈneɪ.di.ən] — kanādietis, kanādiete
Chinese — [tʃaɪˈniːz] — ķīnietis, ķīniete
Dane — [deɪn] — dānis, dāniete
Piemērs:
Wolfgang Amadeus Mozart was a famous composer and he was Austrian. — Volfgangs Amadejs Mocarts bija slavens komponist un viņš bija austrietis.
I don't really like Chinese food. I think it's too spicy for me. — Man īpaši nepatīk ķīniešu virtuve. Es domāju, ka tā man ir pārāk asa.