Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Nationalities_4.jpg
Egyptian — [iˈdʒɪp.ʃən] — ēģiptietis, ēģiptiete
English — [ˈɪŋ.ɡlɪʃ] — anglis, angliete
Estonian — [esˈtəʊ.ni.ən] — igaunis, igauniete
European — [ˌjʊə.rəˈpiː.ən] — eiropietis, eiropiete
French — [frentʃ] — francūzis, francūziete
Finn — [fɪn] — soms, somiete
German — [ˈdʒɜː.mən] — vācietis, vāciete
Greek — [ɡriːk] — grieķis, grieķiete
Hungarian — [hʌŋˈɡeə.ri.ən] — ungārs, ungāriete
Piemērs:
The most famous Egyptian mummy is Tutankhamun. — Visslavenākā ēģiptiešu mūmija ir Tutanhamons.
There are different nationalities live in Latvia, also the Estonians. — Latvijā dzīvo dažādu tautību cilvēki, arī igauņi.