Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Nationalities_3.jpg
Indian — [ˈɪn.di.ən] — indietis, indiete
Irish — [ˈaɪə.rɪʃ] — īrs, īriete
Italian — [ɪˈtæl.jən] —itālis, itāliete
Japanese — [ˌdʒæp.ənˈiːz] — japānis, japāniete
Latvian — [ˈlæt.vi.ən] — latvietis, latviete
Lithuanian — [ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ən] — lietuvietis, lietuviete
Mexican — [ˈmek.sɪ.kən] — meksikānis, meksikāniete
New Zealander — [ˌnjuː ˈziː.lən.dər] — jaunzēlandietis, jaunzēlandiete
Piemērs:
The Irish national flower is a shamrock. — Īru nacionālā puķe ir āboliņš.
There are other outstanding coffee cultures around the world, but no one does it quite like the Italians. — Pasaulē ir daudzas valstis ar augstu kafijas kultūru, bet nevieni to nedara tā, kā to dara itāļi.