Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Nationalities___.jpg
Polish — [ˈpəʊ.lɪʃ] — polis, poliete
Portuguese — [ˌpɔː.tʃəˈɡiːz] — portugālis, portugāliete
Russian — [ˈrʌʃ.ən] — krievs, krieviete
Scottish — [ˈskɒt.ɪʃ] — skots, skotiete
Spanish — [ˈspæn.ɪʃ] — spānis, spāniete
Swedish — [ˈswiː.dɪʃ] — zviedrs, zviedriete
Swiss — [swɪs] — šveicietis, šveiciete
Turkish — [ˈtɜː.kɪʃ] — turks, turciete
Welsh — [welʃ] — velsietis, velsiete
Piemērs:
Natasha is a very nice person. Her mum is Russian and her dad is Polish, but they live in London.— Nataša ir ļoti jauka. Viņas māte ir krieviete un tēvs ir polis, bet viņi dzīvo Londonā.
Football Club Barcelona is the most famous Spanish football team. — Futbola klubs Barselona ir visslavenākā spāņu futbola komanda.