Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
feelings_5.jpg
jealous — [ˈdʒel.əs] — greizsirdīgs
noisy — [ˈnɔɪ.zi] — trokšņains
organized — [ˈɔː.ɡən.aɪzd] — organizēts
outgoing — [ˌaʊtˈɡəʊ.ɪŋ] — komunikabls
pleasant — [ˈplez.ənt] — patīkams
quiet — [ˈkwaɪ.ət] — kluss
reliable — [rɪˈlaɪ.ə.bəl] — uzticams
selfish — [ˈsel.fɪʃ] — egoistisks
sensitive — [ˈsen.sɪ.tɪv] — jūtīgs
Piemērs:
Her reply showed that she was very sensitive to criticism. — Viņas atbilde parādīja, ka viņa ir ļoti jūtīga pret kritiku.
It was pleasant to sit down after standing for hours. — Bija patīkami apsēsties pēc vairāku stundu stāvēšanas.