Study some phrases about food.
(Iemācies dažas frāzes!)
  
food-878448_1920.jpg
What's your favourite food? — Kāds ir tavs mīļākais ēdiens?
 
My favourite food is chocolate. — Mans mīļākais ēdiens ir šokolāde.
 
Chocolate, yummy! — Šokolāde, garšīgi!
 
Give me, more! — Iedod man vairāk!
 
Time to eat! — Laiks ēst!
 
Can I help you! — Vai varu palīdzēt?
 
I'd like some water, please! — Man lūdzu ūdeni, lūdzu.