Study and remember some sentences about food.
(Iemācies dažus teikumus par ēdienu!)
  
cuisine-2248567_1920.jpg
I like... — Man garšo ...
 
I don't like... — Man negaršo ...
 
I like very much. — Man ļoti garšo.
 
I want to eat…— Es gribu ēst ...
 
I don't want to eat... — Es negribu ēst ...
 
I've got some... — Man ir nedaudz (daži) ...
 
Have you got any...? — Vai tev ir ...?
 
I haven't got any... — Man nav …
 
Can I have some..., please? — Vai es varētu dabūt mazliet (nedaudz) ..., lūdzu?