3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Learn new words - sweets.
(Mācies jaunos vārdus - saldumus!)
Asset 2.svg
biscuits — [ˈbɪs.kɪts] — cepumi (British English)
cookies — [ˈkʊkɪz] — cepumi (American English)
Asset 32.svg
ice cream — [aɪs ˈkriːm] — saldējums
Asset 9.svg
chocolate — [ˈtʃɒk(ə)lət] — šokolāde
Asset 6.svg
cake — [keɪk] — kūka, torte
Candy.svg
sweets — [swiːts] — konfektes (British English)
candies — [ˈkæn.di:z] — konfektes (American English)
Asset 31.svg
jelly — [ˈdʒel.i] — želeja
Asset 27.svg
jam — [dʒæm] — džems, ievārījums
Asset 30.svg
honey — [ˈhʌni] — medus
Piemērs:
This chocolate cake is really yummy. — Šī šokolādes torte tiešām ir ļoti garšīga.
Do you like biscuits? — Vai tev garšo cepumi?