Learn some new words - junk food.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus - ātrās uzkodas!)
Asset 10.svg
pizza — [ˈpiːt.sə] — pica
Potato chips.png
crisps — [krɪsps] — čipsi (British English)
chips — [tʃɪps] — čipsi (American English)
Asset 24.svg
chips — [tʃɪps] — frī kartupeļi (British English)
French fries — [ˈfrentʃ ˈfrɑɪz] — frī kartupeļi (American English)
Asset 23.svg
popcorn — [ˈpɒp.kɔːn] — popkorns
Asset 4.svg
hot dog — [ˈhɒt ˌdɒɡ] — hotdogs
Asset 1.svg
burger — [ˈbɜː.ɡər] — burgers
Piemērs:
I usually eat popcorns while watching films. — Filmas laikā es parasti ēdu popkornu.
My brother likes pizza. — Manam brālim garšo pica.