Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
key1.jpg
key — [kiː] — atslēga
marker2.jpg
marker — [ˈmɑː.kər] — flomāsters
paper clip.svg
paper clip [ˈpeɪ.pə ˌklɪp] — papīra saspraude
register1.jpg
register — [ˈredʒ.ɪ.stər] — klases žurnāls
eraser.jpg
rubber — [ˈrʌb.ər] — dzēšgumija (British English)
eraser — [ɪˈreɪ.zə] — dzēšgumija (American English)
scissors Asset 14.svg
scissors — [ˈsɪz.əz] — šķēres
a pair of scissors — [əpeər.əvˈsɪz.əz ] — šķēres
sharpener_2.svg
sharpener — [ˈʃɑː.pən.ər] — asināmais
Repeat words — places in the school from "My School" and then learn one new word.
(Atkārto vietas skolā no tēmas "My School" un tad iemācies vēl vienu vārdu!)
workshop.jpg
workshop — [ˈwɜːk.ʃɒp] — darbnīca
Piemērs:
I heard someone turn a key in the lock. — Es dzirdēju kādu pagriežam slēdzenē atslēgu.
A pencil sharpener is a tool for making pencils sharper. — Zīmuļu asināmais ir lieta, ar kuras palīdzību mēs uzasinām zīmuļus.