Repeat words — school objects from 'My School'.
(Atkārto skolas lietas no tēmas "My School"!)
 
Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
atlass.jpg
atlas — [ˈæt.ləs] — atlants
chalk2.jpg
chalk — [tʃɔːk] — krīts
dictionary.jpg
dictionary [ˈdɪk.ʃən.ər.i] — vārdnīca
file1.jpg
file — [faɪl] — mape
globe_2.jpg
globe — [ɡləʊb] — globuss
glue_2.png
glue — [ɡluː] — līme
glue-stick1.jpg
glue stick — [ˈɡluː ˌstɪk] — līmes zīmulītis
marking-pin.png
highlighter — [ˈhaɪˌlaɪ.tər] — marķieris
Piemērs:
They provide teachers with glue sticks, pencils, crayons and other classroom supplies.— Viņi apgādā skolotājus ar līmes zīmulīšiem, pildspalvām, vaska krītiņiem un citām klasē nepieciešamām lietām.
She spun the globe, and pointed to the Solomon Islands. — Viņa iegrieza globusu un parādīja Zālamana Salas.