Read, listen and learn some new phrases.
(Lasi, klausies un iemācies jaunus izteicienus!)
lesson_1.jpg
Don't write the words in pencil – use a pen. — Nerakstiet vārdus ar zīmuli, izmantojiet pildspalvu!
I'm sorry. I don't understand. — Atvainojiet! Es nesaprotu.
Listen to the dialogue. — Klausieties dialogu!
Open your coursbook on page 76. — Atveriet savas mācību grāmatas 76. lapaspusē!
Read the text on page 53. — Lasiet tekstu 53. lapaspusē!
Take out your books. — Izņemiet savas grāmatas!