Repeat the phrases — from "My School"
(Atkārto frāzes no tēmas "My School"!)
 
Read, listen and learn some new phrases.
(Lasi, klausies un iemācies jaunus izteicienus!)
lesson_2.jpg
Ask and answer questions about your family. — Uzdod jautājumus un atbildi par savu ģimeni!
Can you speak more slowly, please? — Vai varat runāt lēnāk, lūdzu?
Can you spell 'cat', please? — Vai vari nosaukt pa burtam "cat", lūdzu?
It's 'C-A-T'. — Tas ir "C-A-T".
Copy this rule in your grammar pad. — Pārrakstiet šo likumu savās gramatikas kladēs!
Do exercise 1 on page 48. — Pildiet 1.uzdevumu 48. lapaspusē!
Don't speak Latvian. — Nerunājiet latviski!
Speak English. — Runājiet angliski!