Read, listen and learn some new phrases.
(Lasi, klausies un iemācies jaunus izteicienus!)
teacher-3765909_1920.jpg
Use your phone and translate these words. — Izmantojiet savus telefonus un iztulkojiet šos vārdus!
What does it mean? — Ko tas nozīmē?
What's it in Latvian? — Kā tas ir latviski?
Work in pairs for this task. — Šim uzdevumam strādājiet pāros!
Write new words in your vocabulary books. — Ierakstiet jaunos vārdiņus vārdnīcās.