Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un mācies jaunos zīdītāju un putnu mazuļu vārdus!)
calf3-pix.jpg
calf — [kɑːf] — teliņš (govju, ziloņu, vaļu un citu lielu zīdītāju mazulis)
chick2 pix.jpg
chick — [tʃɪk] — cālis (vistas un citu putnu mazulis)
cub tiger-pix.jpg
cub — [kʌb] — mazulis (lauvas, vilka, lapsas, lāča u.c. mazuļi)*
cygnet pix.jpg
cygnet — [ˈsɪɡ.nət] — gulbēns
duckling mallard-pix.jpg
duckling — [ˈdʌk.lɪŋ] — pīlēns
eaglet pix.jpg
eaglet — [ˈiːɡlɪt] — ērglēns
foal.jpg
foal — [fəʊl] — kumeļš (zirgu dzimtas mazulis līdz gada vecumam)
colt1 pix.jpg
colt — [kəʊlt] — ērzelēns (jauns zirgu puisis līdz 4 gadu vecumam)
filly — [ˈfɪl.i] — ķēvīte (jauna zirgu meitene līdz 4 gadu vecumam)
* Mazulis - (lauvas, vilka, lapsas, lāča u.c. zvēru mazuļi)
Tulkojot latviski parasti lieto galotni -ēns, piem., lapsēns, tīģerēns, vilcēns, lācēns u.c.
Atsauce:
Atsauce https://cloud.speechpro.com