Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un mācies jaunos zīdītāju un putnu mazuļu vārdus!)
fawn pix.jpg
fawn — [fɔːn] — briedēns (jauns briežu dzimtas mazulis, arī stirnēns)
gosling1 pix.jpg
gosling — [ˈɡɒz.lɪŋ] — zosulēns
kid2 pix.jpg
kid — [kɪd] — kazlēns
kitten pix.jpg
kitten — [ˈkɪt.ən] — kaķēns
lamb-pix.jpg
lamb — [læm] — jērs
leveret-pix.jpg
leveret — [ˈlev.ər.ɪt] — zaķēns
piglet-pix.jpg
piglet — [ˈpɪɡ.lət] — sivēns
seals-pup pix.jpg
pup — [pʌp] — ronēns (roņa vai ūdra mazulis)
puppy-pix.jpg
puppy — [ˈpʌp.i] — kucēns
Atsauce:
https://cloud.speechpro.com