Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un mācies jaunos jūras zīdītāju vārdus!)
Svarīgi!
Repeat the marine mammals  from the theme "Animals and Pets (3.-4.klasei)".
whale-blue pix.jpg
blue whale — [ˌbluː ˈweɪl] — zilais valis
dolphin-pix.jpg
dolphin — [ˈdɒl.fɪn] — delfīns
killer-whales-pix.jpg
killer whale — [ˈkɪlə weɪl] — zobenvalis
manatee pix.jpg
manatee — [ˌmæn.əˈtiː] — lamantīns
sea lion pix.jpg
sea lion — [ˈsiː ˌlaɪ.ən] — jūras lauva
seal-pix.jpg
seal — [siːl] — ronis
walrus-pix.jpg
walrus — [ˈwɔːl.rəs] — valzirgs
Atsauce:
Atsauce https://cloud.speechpro.com