Read, listen and learn new words — herbivores and omnivores.
(Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus — zālēdājus un visēdājus!)
Svarīgi!
Repeat the herbivores and omnivores   from the theme "Animals and Pets (3.-4.klasei)".
bison-pix.jpg
aurochs — ['ɔ:rɒks] — sumbrs
European bison — [jʊə.rəˌpiː.ən ˈbaɪ.sən] — Eiropas bizons, sumbrs
badger_барсук_apsis.jpg
badger — [ˈbædʒ.ər] — āpsis
brown-bear-медведь_lacis.jpg
bear — [beər] — lācis
doe pix.jpg
doe — [dəʊ] — stirna, briežu māte
dromedary pix.jpg
dromedary — [ˈdrɒm.ə.dər.i] — vienkupra kamielis, dromedārs
elk-pix.jpg
elk — [elk] — alnis
fallow-deer-pix.jpg
fallow deer — [ˈfæl.əʊ ˌdɪər] — dambriedis
hippo-pix.jpg
hippopotamus — [ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs] — nīlzirgs
informal hippo — [ˈhɪp.əʊ] — nīlzirgs
mouflon-pix.jpg
mouflon — [ˈmuːflɒn] — muflons, savvaļas aita