Read, listen and learn new words — rodents, insectivores and flaying mammal.
(Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus — grauzējus, kukaiņēdājus un lidojošo zīdītāju!)
Svarīgi!
Repeat the rodents and insectivores  from the theme "Animals and Pets (3.-4.klasei)".
anteater-pix.jpg
anteater — [ˈæntˌiː.tər] — skudru lācis
bat-pix.jpg
bat — [bæt] — sikspārnis
beaver_бобёр_bebrs.jpg
beaver — [ˈbiː.vər] — bebrs
chipmunk-pix.jpg
chipmunk — [ˈtʃɪp.mʌŋk] — burunduks
gopher-pix.jpg
gopher — [ˈɡəʊ.fər] — susliks
ground squirrel — [ˈɡraʊnd skwɪrəl] — susliks
hare_заяц_zakis.jpg
hare — [heər] — zaķis
hedgehog-pix.jpg
hedgehog — [ˈhedʒ.hɒɡ] — ezis
meerkat-pix.jpg
meerkat — [ˈmɪə.kæt] — surikāts
mole-pix.jpg
mole — [məʊl] — kurmis
house-mouse-pix.jpg
mouse — [maʊs] — pele
plural mice — [maɪs] — peles
rat-pix.jpg
rat — [ræt] — žurka
squirrel-белка_vavere.jpg
squirrel — [ˈskwɪr.əl] — vāvere