Teorija

Uzdevumi

1. Pictures and Words, Farm Animals and Pets, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Pictures and Words, Rodents and Insectivores, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
3. Listening, Classification, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Listening, Herbivores and Omnivores, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Translating into English, Classification

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Translating into Latvian, Farm Animals and Pets, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Listening and Writing, Rodents and Insectivores

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Words under the Picture, Herbivores and Omnivores, D & D

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pronunciation, Classification, Drag and Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Game «The Snake», Farm Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Mixing Letters, Rodents and Insectivores

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Missing Letters, Herbivores and Omnivores

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Missing Vowels, Classification

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Wordsearch with Translation, Farm Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

5
15. Wordsearch, Rodents and Insectivores

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Translation into Latvian, Herbivores and Omnivores

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Translation into Latvian, Herbivores and Omnivores, Drag and Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Wordmaking, Classification, Drag and Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

5
19. Listening and Translating into Latvian, Farm Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Listening and Translating into Latvian, Farm Animals and Pets, Drag and Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Dictation, Rodents and Insectivores

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Alphabetical Order with Translation, Herbivores and Omnivores

Grūtības pakāpe: augsta

6
23. Translating into English, Classification

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Translating into English, Classification, Drag and Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Alphabetical Order with Pictures, Farm Animals and Pets, Drag and Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

7
26. Pronunciation and Writing, Rodents and Insectivores

Grūtības pakāpe: augsta

5
27. Pronunciation and Writing, Rodents and Insectivores, Drag and Drop

Grūtības pakāpe: augsta

5
28. Correcting Mistakes, Herbivores and Omnivores

Grūtības pakāpe: augsta

6
29. Recognizing the Picture, Farm Animals, Ronents, Insectivores, Herbivores and Omnivores

Grūtības pakāpe: vidēja

10,5
30. Classification, Drag and Drop

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Mammals – Classification

Grūtības pakāpe: vidēja

19,5
2. Farm Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

29
3. Mammals – Rodents and Insectivores

Grūtības pakāpe: vidēja

29
4. Mammals – Herbivores and Omnivores

Grūtības pakāpe: vidēja

30
5. Mammals – Herbivores, Omnivores, Rodents and Insectivores

Grūtības pakāpe: vidēja

40,5

Materiāli skolotājiem