Read, listen and learn new words — Latvian birds.
(Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus — Latvijas putnus!)
blackbird-pix.jpg
blackbird — [ˈblæk.bɜːd] — meža strazds
bullfinch-снегирь_sarkankrutitis.jpg
bullfinch — [ˈbʊl.fɪntʃ] — svilpis, sarkankrūtītis
crane-pix.jpg
crane — [kreɪn] — dzērve
crow-ворона_varna.jpg
crow — [krəʊ] — vārna
cuckoo pix.jpg
cuckoo — [cuckoo] — dzeguze
dove-pix.jpg
dove — [dʌv] — dūja, balodis
duck pix.jpg
duck — [dʌk] — pīle
eagle2 pix.jpg
eagle — [ˈiː.ɡəl] — ērglis
eagle-owl-pix.jpg
eagle owl — [ˈiːɡl aʊl] — ūpis
falkon pix.jpg
falcon — [ˈfɒl.kən] — piekūns
finch-pix.jpg
finch — [fɪntʃ] — žubīte
goose-pix.jpg
goose — [ɡuːs] — zoss
plural geese — [ɡiːs] — zosis