Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Īpašības vārdu pareizrakstība – Spelling, Adjectives 1,5p.
2. Dziesma "Let me introduce myself" – Song 4p.
3. Skaitļi 1-20 – Spelling, Numbers 2,5p.
4. Darbības vārdu izruna un rakstība – Pronounciation and Spelling of the verbs 3p.
5. Lasīšana; bērni – Reading; About children 3p.