Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

15,5p.
1. Lietvārdu izruna un pareizrakstība – Spelling and pronounciation of the nouns. 3p.
2. Personu vietniekvārdi un piederības vietniekvārdi – Object and Possessive Pronouns 3p.
3. Lasīšana, Marija – Reading, Mary 1,5p.
4. Lasīšana, dialogi – Reading, Dialogues 3p.
5. Vārdu iesaistīšana teikumos – Writing: Sentences with given words 5p.