Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Lietvārdi, izvēles uzdevums – Nouns 1,5p.
2. Sveicieni – Greetings 1,5p.
3. Īpašības vārdi – Adjectives about you 1,5p.
4. Darbības vārdi, pareizrakstība – Spelling, Verbs 1,5p.
5. Diktāts: īpašības vārdi un lietvārdi – Listening: Adjectives and Nouns 3p.