Study some adjectives.
(Iemācies dažus īpašības vārdus!)
cilveki_4_salidz.png
 
slim [slɪm] – slaids
plump – [plʌmp] – apaļīgs
short – [ʃɔ:t] – īss
tall – [tɔ:l] – garš (augumā)
beautiful – [ˈbju:tɪfəl] – skaists
good – [ɡʊd] – labs
nice  [naɪs] – jauks
bad – [bæd] – slikts
clever – [ˈklevə] – gudrs
active – [ˈæktɪv] – aktīvs
funny – [ˈfʌni] – smieklīgs, jautrs
friendly – [ˈfrendli] – draudzīgs
Piemērs:
My friend is slim and tall. – Mans draugs ir slaids un garš.
I'm very active. – Es esmu ļoti aktīvs.