Study some prepositions. 
(Iemācies dažus prievārdus!)
on.png
on – [ɒn] – uz
An owl on the book. – Pūce uz grāmatas.
in bowl.jpg
in – [ɪn] – iekšā (latviešu valodā bieži netulkojas) 
A puppy in the bowl. – Kucēns (iekšā) bļodā.
book at window.jpg
at – [æt] – pie, tuvu
The books are at the window. – Grāmatas pie loga.
with friend.jpg
with – [wɪð] – ar, kopā ar 
With friend – ar draugu
from – [frɒm] – no
I'm from Riga. – Es esmu no Rīgas.
out.png
out – [aʊt] – ārā no
out of box – ārā no kastes