Study the nouns to speak about yourself.
(Iemācies lietvārdus, kuri noderēs runājot par sevi!)
pupil.jpg
pupil – [ˈpju:pəl] – skolēns, skolnieks, skolniece
teacher.png
teacher – [ˈti:tʃə] – skolotājs
school-295210_960_720.png
school – [sku:l] – skola
lesson.jpg
lesson – [ˈlesən] – stunda
book1.png
book – [bʊk] – grāmata
hobby.jpg
hobby – [ˈhɒbi] – aizraušanās, hobijs
home.jpg
home – [həʊm] – mājas
family.svg
parent – [ˈpeərənt] – vecāks
mom.svg
mother – [ˈmʌðə] – māte
dad.svg
father – [ˈfɑ:ðə] – tēvs
brother.svg
brother – [ˈbrʌðə] – brālis
sister.svg
sister – [ˈsɪstə] – māsa
Piemērs:
sisterbrother.jpg
She has a sister and a brother. – Viņai ir māsa un brālis.
 
go to school.png
We go to school. – Mēs ejam uz skolu.