Study some verbs to speak about you.
(Iemācies darbības vārdus, kas palīdzēs tev veidot teikumus par sevi!)
read2.jpg
read – [ri:d] – lasīt
go to school.png
go – [ɡəʊ] – iet, doties
swim2.jpg
swim – [swɪm] – peldēt
fruit-like.jpg
like – [laɪk] – patikt
I like fruit. – Man garšo (patīk) augļi.
love.jpg
love – [lʌv] – mīlēt
play3.png
play – [pleɪ] – spēlēt, spēlēties
run1.jpg
run – [rʌn] – skriet
jump1.jpeg
jump – [dʒʌmp] – lēkt
draw.jpg
draw – [drɔ:] – zīmēt
ride1.jpg
ride – [raɪd] – braukt (uz, ar)
write_diary.jpg
write – [raɪt] – rakstīt
count.jpg
count – [kaʊnt] – skaitīt, rēķināt
have_friend.jpg
have – [hæv] – piederēt, būt
Piemērs:
play4.jpg
We read books and play basketball. – Mēs lasām grāmatas un spēlējam basketbolu.
 
swim1.jpg
I like swimming very much. – Man ļoti patīk peldēt.